การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ คือ ของเหลวสีน้ำตาลไหม้ที่ได้จากการนำส่วนต่าง ๆ ของพืช มาหมักกับกากน้ำตาล หรือน้ำตาล ประมาณ 7-15 วัน จะได้ของเหลวที่มีทั้งจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อ การเกษตร
-ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นปุ๋ย
-สารของเหลวจะเป็นปุ๋ยโดยตรง

ประโยชน์
1. ผสมน้ำรดพืชทุกชนิด เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
2. ใช้ทำปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยดินหมัก ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน
3. ช่วยลดการระบาดของศัตรูพืช
4. ผสมน้ำ ดับกลิ่นห้องน้ำ คอกปศุสัตว์
5. ผลิตใช้เองได้

การทำน้ำหมักชีวภาพ
1. นำพืชผัก ผลไม้สุกหรือหอยเชอรี่หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง มาสับเป็นชิ้นเล็ก อัตรา 3 ส่วน ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด
2. ใส่กากน้ำตาล 1 ส่วน
3. ถ้าไม่มีกากน้ำตาล ใช้น้ำตาลทรายแดง หรือน้ำตาลทรายขาวจำนวน 1 ส่วน ผสม น้ำมะพร้าว
4. หมักทิ้งไว้ 7-15 วัน ทุก 3 วัน คน คลุกเคล้าให้ทั่ว
5. กรองเอาน้ำหมักสีน้ำตาล คือน้ำหมักชีวภาพใส่ขวดปิดฝาให้สนิท พร้อมที่จะใช้

วิธีใช้
1. น้ำหมักชีวภาพ อัตราส่วน 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อบำรุงใบพืชผักผลไม้
2. น้ำหมักชีวภาพ อัตราส่วน 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ให้ดินร่วนซุย
3. น้ำหมักชีวภาพ อัตราส่วน 1 ส่วน น้ำ 1 ส่วน เพื่อกำจัดวัชพืช

เทคนิคการใช้
1. ถ้าต้องการบำรุงใบพืช ให้ใช้ส่วนใบยอดพืชมาหมักจะได้สูตรบำรุงใบ
2. ถ้าต้องการบำรุงผล ให้ใช้ส่วนผล เช่น กล้วยน้ำหว้าสุก มะละกอสุก เปลือกสับปะรด ฝักทอง จะได้สูตรบำรุงผล
3. ถ้าต้องการกำจัดศัตรูพืชควรหมักสะเดา ตะไคร้หอม ข่าแยก เวลาจะใช้นำมาผสมฉีดพ่นพืชผักผลไม้

***ข้อควรระวัง***

น้ำหมักชีวภาพเป็นของเหลว ถ้าใช้กับพืชต้องใช้เจือจางพืชแต่ละชนิดจะตอบสนองคล้ายกับ ได้รับฮอร์โมนพืช
ถ้าใช้ความเข็มข้นสูง ทำให้พืชชะงักการเติบโตหรือตายได้
ข้อควรระวังในการทำน้ำสกัดชีวภาพ
1. ในระหว่างการหมักห้ามปิดฝาภาชนะที่ใช้หมักโดยสนิท เพราะจะทำให้ระเบิดได้ เนื่องจาก ระหว่างการหมักเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทน ฯลฯ
2. หากมีการใช้น้ำประปาในการหมักต้องต้มให้สุกหรือตากแดด เพื่อไล่อคลอรีนเพราะอาจเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก
3. พืชบางชนิดไม่ควรใช้ในการหมักเช่น เปลือกส้ม เพราะมีน้ำมันที่ผิวเปลือกเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ย่อสลายในสภาพปลอดอากาศ
4. การทำน้ำสกัดชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพควรหมักให้ได้ที่ เพราะพบปัญหาเกิดเชื้อราที่ใบทุเรียนเพราะน้ำตาลที่เหลืออยู่จุลินทรีย์ไม่หมด

อ้างอิง http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=orchids-and-fern&month=06-2008&date=04&group=1&gblog=64

Advertisements

2 thoughts on “การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

 1. ผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ไลฟ์กับแนวทางการเกษตรแผนใหม่
  อาหารพืชตรา พาวเวอร์ไลฟ์ มีสารอาหาร ชนิดพิเศษ มีคุณภาพสูง ประกอบด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ได้จากการค้นคว้าทดลอง ตามแนววิทยาศาสตร์การเกษตรแผนใหม่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการเจริญเติบโตของพืชอย่างยิ่ง มีส่วนเพิ่มเติมจากธาตุอาหารหลัก N-P-K ที่ ใช้กันมาแต่เดิม อาหารพืชพาวเวอร์ไลฟ์ อุดมด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างครบครัน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเริ่ม วิตามิน กรดอะมิโน สารสกัดพิเศษจากธรรมชาติ เช่น สะเดา ตะไคร้หอม ข่า ฯลฯ ช่วยทำให้ดินร่วนซุยเป็นผลดีต่อดินในระยะยาวอีกด้วย คือช่วยเร่งการเจริญเติบโต สะสมอาหาร ทำให้พืชแข็งแรง
  ประสิทธิภาพอาหาร พืชพาวเวอร์ไลฟ์ มีส่วนประกอบทางกายภาพที่สามารถโอบอุ้มน้ำและเก็บกักธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชให้อยู่ในดินได้ตามกำหนดเวลา และพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเปล่าไปตั้งแต่แรก นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษ ของสารสกัดพิเศษจากธรรมชาติจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาภายในลำต้นอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ เช่นกระบวนการสังเคราะห์แสง การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล ระบบการลำเลียง การแผ่ขยายราก และอื่นๆ ทำให้พืชเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  จากการศึกษาการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชเป็นประจำเวลานานๆ พบว่า ทำให้พืชเจริญเติบโต ให้ผลผลิต ปริมาณ คุณภาพ รสชาติ และสีสัน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทางลบมาก เนื่องจากก่อ ให้เกิดความเป็นกรดด่างในเนื้อดิน ธาตุอาหารในดินขาดความสมดุลบางอย่างมากเกินไป หรือไม่มีเลย เกิดดินสภาพแข็ง ขาดคุณสมบัติที่จะช่วยอุ้มน้ำหรือพยุงแร่ธาตุอาหารในดิน ที่มีไม่ครบถ้วน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาการของพืชในทุกๆด้าน นอกจากนี้สารเคมี ยังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

  อาหารพืชชนิดน้ำตรา พาวเวอร์ไลฟ์ มีสารไคโตซาน และยังอุดมด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่สำคัญ และจำเป็นตามกำหนดเวลาพัฒนาการของต้นไม้ ปราศจากสารพิษ และเคมีสังเคราะห์ทั้งหมดมีส่วนประกอบของวัตถุดิบทางธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกษตรแผนใหม่ ดังนั้นจากผลการใช้ อาหารพืชพาวเวอร์ไลฟ์ จึงช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของเกษตรได้ครบวงจร ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเพิ่มรายได้ ที่สำคัญ อย่างยิ่งคือ ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งบนดินและในน้ำ ให้กลับคืนมา พร้อมความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาหารพืชชนิดน้ำ ตรา พาวเวอร์ไลฟ์ เป็น อาหารพืชชนิดน้ำ สำหรับฉีดพ่นทางใบ ปรับปรุงแต่งขึ้นด้วยกรรมวิธีตามแนววิทยาศาสตร์แผนใหม่ มีคุณสมบัติพิเศษผสมกับน้ำได้ดี เนื่องจากมีส่วนประกอบ ของสารคีเลทเชิงซ้อน ทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารต่างๆ ไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  จาก การศึกษาค้นคว้าทดลอง เรื่องพืชพันธุ์ต่างๆ ตามแนววิทยาศาตร์ การเกษตรแผนใหม่ พบว่า นอกจากพืชจะต้องการธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N) , ฟอสฟอรัส (P) , โปรแทสเซี่ยม (K) แล้ว พืชยังต้องการวิตามิน , กรดอะมิโน และเกลือแร่ต่างๆอีกมากมาย ในปริมาณและสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปของพืช และชนิด ผลการวิจัยได้พบว่าพืชเกือบทุกชนิดต้องการ ไนโตรเจน (N) โดยเฉลี่ยเพียง 1.5% ฟอสฟอรัส (P) โดยเฉลี่ยเพียง 0.5% โปรแทสเซี่ยม (K) โดยเฉลี่ยเพียง 1.0% ฉะนั้นการที่เราให้ธาตุอาหารตามสูตรเดิม คือ 15-15-15 , 16-16-16 , 46-0-0 ฯลฯ จึงเป็นการให้ธาตุอาหารหลักเกินความจำเป็น ทำให้มีสารตกค้างอยู่ในดินเป็นจำนวนมาก่อให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุทำให้เกิดปฏิกิริยากัน เป็นสาเหตุให้ดินจับตัวกันเป็นก้อนแข็ง มีผลเสียหายต่อดินในระยะยาว อนาคตพื้นดินบริเวณ นั้นก็จะไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกอีกต่อไป ด้วยความเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์การเกษตรแผนใหม่ จึงได้มีการคิดค้นปรับปรุง ปุ๋ยที่ใช้ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต การเพิ่มผลผลิตของพืชมากที่สุด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย นั้นคือการผลิต อาหารพืช ซึ่งมีแร่ธาตุอาหารครบทุกชนิดที่พืชต้องการ ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง โดยเน้นในปริมาณที่เหมาะสม ตลอดอายุการเจริญเติบโตของพืช ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และอีกประการหนึ่งส่วนผสมในการผลิตอาหารพืชจะต้องเป็นสารอินทรีย์ที่มี คุณสมบัติสามารถกักเก็บน้ำและแร่ธาตุหล่อเลี้ยงพืชได้นานและยังมีสาร อินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชในอนาคตไม่ทำให้ดินเสื่อมสภาพอีกด้วย.

  ******หมายเหตุ หัวเชื้ออาหารพืชพาว์เวอร์ไลฟ์เป็นสารที่สกัดจาก ซากพืชซากสัตว์ใต้ทะเลที่มีการทับถมกันมาเป็นเวลานาน
  ดังนั้น ธาตุอาหารที่ได จึงเป็นธาตุอาหารที่บริสุทธ์ ปราศจากสารเคมีเพราะสกัดธาตุอาหารออกมาจากธรรมชาติ100%
  พาวเวอร์ไลฟ์ 1ลิตรสามารถผสมน้ำได้ 10,000ลิตรเมื่อใช้ในไม้ผล และ20,000ลิตรในพืชไร่พืชล้มลุก
  หากเฉลี่ยตกถัง 200ลิตรมารถฐานจะเฉลี่ยตกถังละ35บาทในไม้ผล และพืชไร่พืชล้มลุกตกถังละ17.50บาท
  เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้กับราคาปุ๋ย ฮอร์โมน อินทรียและชีวภาพในท้องตลาดทั่วไปยังถือว่าราคายังถูกกว่ามาก
  แถมยังใช้คู่กับปุ๋ยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ควบคู่กันเช่นปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงต่างๆ
  โดยที่ไม่ทำให้คุณภาพของอารหารพืชลดลงแถมยังเป็นสารนำพาทำให้ต้นไม้ดูดซับธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้นอีกด้วย ์
  ข้อมูุลเพื่มเติมติดต่อ บริษัทด้วยกันตลอดไป จำกัด โทร 084-1431144 086-3779002
  สินค้ารับประกันความพอใจ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s